Kolektor do 4 elektorozaworów 1" OR, typoszereg PN12

kolektor modułowy
Kategoria: Kolektory i śrubunki